Zoznam externých spoločností

Body

LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ:

Track Clailm Slovakia s.r.o.

IČO: 47436174

Námestie Mateja Korvína 1

811 07 Bratislava

Slovenská republika

ÚČTOVNÍCTVO:

VGD SLOVAKIA, s. r. o.

IČO: 36 254 339

Moskovská 13

811 08 Bratislava

Slovenská republika

VGD, s. r. o.

IČO: 256 26 311

Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Česká republika

Mazars Slovensko, s. r. o.

IČO: 35 793 813

Europeum Business Center, Suché mýto 1

811 03 Bratislava

Slovenská republika

PRÁVNE PORADENSTVO:

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

IČO: 36 862 711

Šoltésovej 14

811 08 Bratislava

Slovenská republika

Axialis Legar s. r. o., adovkátní kancelář

IČO: 067 97 199

Tibetská 807/11, Vokovice, 160 00 Praha 6

Česká republika

Ganado Services

IČO: C10785

171, Old Bakery Street, Valletta

Malta

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE:

Gratex International, a.s.

IČO: 35 743 468

Galvaniho ul. 17/C

821 04 Bratislava

Slovenská republika

SOLTEC s.r.o.

IČO: 35 916 893

Vajanského 28/1969

921 01 Piešťany

Slovenská republika

NETGRIF, s.r.o.

IČO: 50 903 403

Slávičie údolie 106

811 02 Bratislava

Slovenská republika