Body

PREMIUM PORTÁL je vstupnou bránou k produktom, ktoré svojou jedinečnou filozofiou a rozsahom poistného krytia uspokoja potreby aj tých najnáročnejších klientov. V súčasnej dobe ponúka portál dva základné produkty – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateľov – PREMIOVÉ Podnikanie a poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – PREMIOVÉ Bývanie.

Oba produkty sú charakteristické komplexným, 360° krytím, ktorého hlavným zmyslom je predchádzať zamietaniu nárokov na poistné plnenie. Intuitívna kalkulačka, vznik poistenia úhradou poistného, či asistenčné služby sú samozrejmosťou, rovnako ako rýchla likvidácia poistných udalostí. Trhovým nadštandardom je aj individuálny prístup šitý na mieru pre klientov, ktorým bežné limity a rozsah krytia nepostačujú.

Portál ponúka sprostredkovateľom poistenia kompletný prehľad ponúk a poistných zmlúv, ktoré dojednali a to nie iba aktuálne platných, ale aj zaniknutých. V každej jednej poistnej zmluve sú k dispozícii dokumenty, ako návrh poistnej zmluvy, poistka, predpisy poistného, prípadne zánikový list a ďalšia korešpondencia s klientom. Portál obsahuje množstvo filtrov, aby si finanční agenti vedeli spravovať svoje kmene.

Vo všeobecných dokumentoch sú k dispozícii všetky aktuálne poistné podmienky, produktové letáky a obchodné prezentácie. V prípade záujmu o prístup do portálu kontaktujte obchodné oddelenie: poistenie@premium-ic.sk.

V prípade potreby podpory pri aktivácii prístupu alebo pri prihlásení kontaktujte kolegov na úseku obchodu: https://www.premium-ic.sk/dolezite-kontakty

Aktivácia prístupu do PREMIUM portálu

Manuál – Aktivácia prístupu

Obnova prístupu do PREMIUM portálu

Manuál – Obnova prístupu