Online služby PREMIUM Poisťovne

Body

Online služby poisťovne PREMIUM ponúkajú klientom efektívne riešenia, ktoré pokrývajú ich potreby v oblasti poistenia. Klient jednoducho a online vybaví svoju požiadavku z pohodlia domova alebo kancelárie. Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy, či doklady stačí jednoducho nahrať na našu webovú stránku a odoslať k nám. Nahlásiť poistnú udalosť, či zistiť stav jej riešenia a odoslať potrebné doklady k jej ukončeniu sa dajú vybaviť na pár klikov. Poisťovňa PREMIUM sa snaží svoje služby neustále inovovať a klientom prinášať funkčné riešenia.

Elektronická podateľňa

Image
Elektronická podateľňa

Prostredníctvom elektronickej podateľne môže klient alebo jeho sprostredkovateľ poistenia požiadať o zmenu v poistnej zmluve alebo o ukončenie poistnej zmluvy. V prípade potreby zmeniť osobné údaje, trvalú alebo korešpondenčnú adresu, zriadiť elektronickú komunikáciu, zmeniť frekvenciu platenia poistného, či zriadiť indexáciu poistných súm je k dispozícii prehľadný formulár. Rovnako v prípade potreby ukončiť poistnú zmluvu je dostupný jednoduchý formulár, v ktorom je možné vybrať dôvod ukončenia vhodný pre danú situáciu klienta. Príslušný formulár klient vyplní, vytlačí a podpíše. Jednoduchým vyplnením informácií o odosielateľovi, požadovanom úkone od poisťovne, vložením fotky alebo skenu formulára a prípadných ďalších dokumentov nám žiadosť klient alebo jeho sprostredkovateľ poistenia jednoducho odošle. Nie je potrebné žiadosť alebo dokumenty zasielať poštou, či emailom. Po spracovaní požiadavky zašleme potvrdenie o vykonaní zmeny. Elektronická podateľňa slúži pre zasielanie dokladov týkajúcich sa poistných zmlúv. Pre podávanie dokladov k poistným udalostiam je možné využiť online službu Sledovanie stavu poistnej udalosti.

Online platba

Image
Online platba - služby Premium Poisťovne

Platbu poistného vykoná klient rýchlo a jednoducho cez službu Online platba. Stačí zadať číslo poistnej zmluvy a sumu, ktorú chce klient uhradiť a k dispozícií sa objaví možnosť platiť platobnými kartami VISA, Maestro, MasterCard, Google Pay, Apple Pay. Využiť je možno aj bankové tlačidlo Slovenskej sporiteľne SPOROPAY. Ponúka sa aj najobľúbenejšia možnosť a to naskenovať zobrazený QR kód a úhradu vykonať prostredníctvom svojho internet bankingu. V rámci tejto služby požadujeme aj email klienta, na ktorý obratom po zrealizovaní platby posielame potvrdenie. Platby uhradené prostredníctvom platobnej brány budú u nás spracované v termíne splatnosti poistného. V prípade platby týkajúcej sa novej poistnej zmluvy bude klientovi a sprostredkovateľovi poistenia po spracovaní platby zaslané aj potvrdenie o vzniku poistného vzťahu - Poistka.

Hlásenie škodovej udalosti

Image
Hlásenie škodovej udalosti

Nahlásiť škodovú udalosť je možno rýchlo a jednoducho na pár klikov prostredníctvom online služby Hlásenie škody. Škodu je možné nahlásiť zo všetkých druhov poistenia, ktoré naša poisťovňa ponúka. Nahlásiť ju môže sprostredkovateľ poistenia, poistený, ale aj poškodený. K vyplnenému formuláru hlásenia škodovej udalosti je možné priložiť dokumenty preukazujúce nárok, popisujúce rozsah  škodovej udalosti, či fotografie poškodenia. Kompletné informácie k poistnej udalosti zjednodušia našim likvidátorom samotné šetrenie škodovej udalosti a urýchlia jej ukončenie.

Sledovanie poistnej udalosti a odosielanie dokladov

Image
Sledovanie poistnej udalosti a odoslanie

Stav poistnej udalosti si môže klient alebo jeho sprostredkovateľ poistenia preveriť kedykoľvek online na našom webe prostredníctvom služby Sledovanie poistnej udalosti. Po zadaní čísla škodovej alebo poistnej udalosti sa zobrazí štádium riešenia, v ktorom sa poistná udalosť nachádza. Poistná udalosť v systéme môže čakať na doloženie potrebných dokladov, alebo je práve vybavovaná, prípadne už bola ukončená. Zobrazí sa zoznam dokladov, ktoré nám boli k danej udalosti už doložené a aj zoznam dokladov, ktoré sú ešte potrebné na ukončenie poistnej udalosti. Prostredníctvom tejto služby môže klient požadované doklady k nám jednoducho pár klikmi odoslať. Rovnako aj v prípade tejto služby nie je potrebné doklady zasielať poštou, či ich posielať ešte emailom. Doloženie všetkých požadovaných dokladov nám umožní poistnú udalosť rýchlejšie ukončiť.