Kontakty

Body

Klientský servis
0850 888 988 | poistenie@premium-ic.sk

Asistenčné služby
+421 2 2051 0837


Vedenie spoločnosti

Mojmír Vedej – predseda predstavenstva

telefón: +421 905 568 841 | email: mojmir.vedej@premium-ic.sk

Sean Agius – výkonný riaditeľ a člen predstavenstva

telefón: +35 699 217 689 | email: sean.agius@premium-ic.sk

Zuzana Lauermannová – vedúca organizačnej zložky pre Slovenskú republiku

telefón: +421 908 152 729 | email: zuzana.lauermannova@premium-ic.sk

Ľubor Beňo – zástupca vedúcej organizačnej zložky pre Slovenskú republiku

telefón: +421 917 483 630 | email: lubor.beno@premium-ic.sk

Jan Klíma – vedúci organizačnej zložky pre Českú republiku

telefón: +420 725 573 024 | email: jan.klima@premium-ic.cz

 

Obchod

Kontakt pre sprostredkovateľov

Zuzana Lauermannová – vedúca organizačnej zložky pre Slovenskú republiku

telefón: +421 908 152 729 | email: zuzana.lauermannova@premium-ic.sk

Lucia Havelcová – asistentka úseku obchodu & office manažér

telefón: +421 917 697 729 | email: lucia.havelcova@premium-ic.sk

 

Obchodní manažéri

Katarína Bohošová – obchodná manažérka pre západné Slovensko

telefón: +421 915 800 747 | email: katarina.bohosova@premium-ic.sk

Tomáš Vichnálek – obchodný manažér pre západné Slovensko

telefón: +421 918 720 371 | email: tomas.vichnalek@premium-ic.sk

Martin Zummer – obchodný manažér pre stredné Slovensko

telefón: +421 918 619 999 | email: martin.zummer@premium-ic.sk

Veronika Leštáková – obchodná manažérka pre stredné Slovensko

telefón: +421 917 752 377 | email: veronika.lestakova@premium-ic.sk

František Sebestyén – obchodný manažér pre východné Slovensko

telefón: +421 905 905 878 | email: frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

Dominika Čechová – obchodná manažérka pre východné Slovensko

telefón: +421 905 618 717 | email: dominika.cechova@premium-ic.sk

 

Produktový manažment

Milan Holinďák – riaditeľ úseku produktového manažmentu

telefón: +421 911 246 169 | email: milan.holindak@premium-ic.sk

Alena Kováčiková – produktová manažérka

telefón: +421 905 402 644 | email: alena.kovacikova@premium-ic.sk

Eva Plavnická – produktová manažérka

telefón: +421 908 725 705 | email: eva.plavnicka@premium-ic.sk

Peter Drga – produktový manažér

telefón: +421 918 508 531 | email: peter.drga@premium-ic.sk

 

Správa poistných zmlúv a IT rozvoj

Informácie k poistným zmluvám: spravapoistenia@premium-ic.sk

Katarína Molnárová – riaditeľka úseku správy poistných zmlúv a IT rozvoja

telefón: +421 903 519 900  | email: katarina.molnarova@premium-ic.sk

Kristína Csölle Langsteinová – manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 908 419 031 | email: kristina.csolle@premium-ic.sk

Miriam Potančoková – manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 907 648 667 | email: miriam.potancokova@premium-ic.sk

Júlia Riegel – manažérka správy poistných zmlúv

telefón: +421 918 746 570 | email: julia.riegel@premium-ic.sk

Jana Horáková – manažérka správy provízií

telefón: +421 908 115 246 | email: jana.horakova@premium-ic.sk

 

Upisovanie rizika

Daniel Ďuračka – riaditeľ úseku upisovania rizika

telefón: +421 905 933 769 | email: daniel.duracka@premium-ic.sk

Ľubomír Vatrta – upisovateľ rizika-majetok

telefón: +421 915 439 009 | email: lubomir.vatrta@premium-ic.sk

Tomáš Rehuš – upisovateľ rizika-zodpovednosť

telefón: +421 908 799 681 | email: tomas.rehus@premium-ic.sk

Veronika Kvasňovská – upisovateľka rizika

telefón: +421 905 804 868 | email: veronika.kvasnovska@premium-ic.sk

Jarmila Švastová – upisovateľka rizika

telefón: +421 905 826 958 | email: jarmila.svastova@premium-ic.sk

Kamila Backová – upisovateľka rizika

telefón: +421 907 820 133 | email: kamila.backova@premium-ic.sk

 

Likvidácia poistných udalostí

Informácie k poistným udalostiam: likvidacia@premium-ic.sk

Pavol Ondruška – riaditeľ úseku likvidácie poistných udalostí

telefón: +421 905 237 848 | email: pavol.ondruska@premium-ic.sk

Jozef Bösörmenyi – likvidátor poistných udalostí

telefón: +421 905 629 574 | email: jozef.bosormenyi@premium-ic.sk

Daša Šurínová – likvidátorka poistných udalostí

telefón: +421 917 935 028 | email: dasa.surinova@premium-ic.sk

Jozef Hirtl – likvidátor poistných udalostí

telefón: +421 917 339 882 | email: jozef.hirtl@premium-ic.sk

Martin Káčer – likvidátor poistných udalostí

telefón: +421 918 866 189 | email: martin.kacer@premium-ic.sk

Dominika Petrovičová – manažérka úseku likvidácie poistných udalostí

telefón: +421 908 719 867 | email: dominika.petrovicova@premium-ic.sk

 

Ľudské zdroje a marketing

Jana Jurkáčková – manažérka ľudských zdrojov a marketingu

telefón: +421 905 234 822 | email: jana.jurkackova@premium-ic.sk

Natália Floreánová – marketingová špecialistka a asistentka predsedu predstavenstva

telefón: +421 907 794 465 | email: natalia.floreanova@premium-ic.sk

 

Recepcia

Sofia Bónová – recepčná

telefón: 0850 888 988 | email: sofia.bonova@premium-ic.sk

 

Finančný úsek

Peter Valent – finančný riaditeľ a člen predstavenstva

telefón: +421 917 882 321 | email: peter.valent@premium-ic.sk

Eleanor Demanuele Farrugia – asistentka finančného úseku

telefón: +35 699 463 330 | email: eleanor.demanuele@premium-ic.sk

Barbora Lipanová – finančný analytik

telefón: +421 915 786 477 | email: barbora.lipanova@premium-ic.sk

Elizabeth Muscat – účtovník

telefón: +356 7991 0203 | email: elizabeth.muscat@premium-ic.sk
 

Právny úsek

Marek Benko – riaditeľ právneho úseku a člen predstavenstva

telefón: +421 905 935 929 | email: marek.benko@premium-ic.sk

Adam Orság – právnik

telefón: +421 907 073 716 | email: adam.orsag@premium-ic.sk

 

Compliance a riadenie rizík

Elaine Calleja – vedúca úseku compliance a riadenia rizík

telefón: +35 679 001 834 | email: elaine.calleja@premium-ic.sk