O nás

Body

PREMIUM Insurance Company Limited je poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2015 na Gibraltári, odkiaľ v roku 2019 presídlila na územie Maltskej republiky. Výlučným vlastníkom poisťovne je slovenská spoločnosť PREMIUM INVESTMENT GROUP, s.r.o. V súčasnosti je spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited registrovaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171 so sídlom na adrese Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta, Maltská republika, odkiaľ pôsobí na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti vydaného The Malta Financial Services Authority dňa 26. 3. 2019.

Milana Holinďáka môžeme považovať za autora myšlienky poistenia bytových domov, ale aj celkovo poistných produktov v oblasti správy bytových domov. Aktuálne pôsobí v poisťovni PREMIUM Insurance Company Limited

Na slovenskom trhu pôsobí spoločnosť PREMIUM Insurance Company Limited prostredníctvom svojej pobočky PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 3737/B, IČO: 50 659 669, so sídlom na adrese  Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto a aj priamo na základe práva slobodného poskytovania služieb (Freedom of services).

Poisťovňa sa orientuje najmä na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu firiem a podnikateľov, no postupne svoje služby v oblasti neživotného poistenia rozširuje aj na ostatné segmenty trhu. „Veríme, že vieme poskytnúť moderné a prémiové služby, pretože poznáme potreby našich partnerov a klientov, máme potrebné znalosti, skúsenosti a dostatočný kapitál.“

Poisťovňa ponúka širokú ponuku produktov neživotného poistenia:

Od svojho vzniku sa poisťovňa koncentruje na budovanie vzťahov a rozvoj spolupráce so sprostredkovateľmi poistenia. „Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na vzťahoch s partnermi, klientmi a ostatnými poisťovňami. Preto sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Sme a chceme byť spoľahlivý partner.“

Dôležitou súčasťou poisťovne je finančná stabilita, solventnosť a dostatočná poisťovacia kapacita. Napĺňať požiadavky solventnosti a finančnej sily výrazne pomáhajú zaisťovatelia SWISS Re, Hannover Re, Polish Re (člena finančnej skupiny Fairfax), VIG Re, ktorí sú súčasťou zaistného programu s minimálnym ratingom „A“ udeleným medzinárodnými ratingovými spoločnosťami „Standard&Poor´s a AM Best“.

 

Dokumenty na stiahnutie: 

Image
Neživotné poistenie majetku a Slovenská poisťovňa Premium IC Insurance Company Limited