Sledovanie poistnej udalosti

Stav poistnej udalosti a odoslanie dokumentov
1.
Overenie čísla poistnej udalosti
2.
Overenie poškodeného
3.
Informácie o poistnej udalosti
4.
Odoslanie dokumentov k poistnej udalosti