Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti PREMIUM Insurance Company Limited

Body

Poslaním spoločnosti PREMIUM IC je poskytovať služby na vysokej odbornej a profesionálne úrovni pre všetkých svojich klientov. Spoločnosť PREMIUM IC pritom dbá na dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov výkonu svojej činnosti a rešpektuje požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy. 

V rámci vykonávania poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti v súlade s príslušnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti PREMIUM IC k spracúvaní rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na presne stanovené účely. 

Dokumenty na stiahnutie:

Politika ochrany osobných údajov

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzakovateľa