Hodnoty

Body

Entuziazmus

Podporujeme budovanie poistného trhu na Slovensku, zlepšujeme pracovné procesy, inovujeme, efektívne využívame zdroje a vďaka nadšeniu našich zamestnancov vieme poskytnúť nadštandardné služby.

Integrita

Sme presvedčení, že úspech závisí od úsilia každého člena tímu a práca v tíme, je pre nás cesta, na ktorej sa spoločne učíme nájsť najlepšie riešenie, kde môžeme využiť znalosti a skúsenosti odborníkov v rámci celej našej skupiny. Spolu sme jeden tím.

Dôveryhodnosť

Sme si vedomí, že naše podnikanie veľmi závisí na vzťahoch s partnermi, klientami, zamestnancami a ďalšími komunitami, preto sme odhodlaní budovať vzťahy založené na dôvere a otvorenosti. Na čom sa dohodneme to platí.

Zodpovednosť

Konáme férovo, dodržiavame zákony a nariadenia, riadime sa etickými princípmi a nesieme zodpovednosť za naše rozhodnutia a činy.

Vízia

Moderná a nezávislá slovenská poisťovňa, ktorá vychádza v ústrety svojim klientom, partnerom a zamestnancom a ponúka komplexné, rýchle a udržateľné poistné riešenia aj pre komplikovanejšie poistné riziká v neustále sa meniacom svete.

Misia

Našim poslaním je:

  • rozvíjať úzku spoluprácu s našimi partnermi
  • rozumieť potrebám našich partnerov a klientov
  • napomáhať ďalšiemu rozvoju poistného trhu Slovenskej a Českej republiky
  • presadzovať inovatívne udržateľné techniky vo všetkých aspektoch našich operácií
  • ponúkať konkurencieschopné a hodnotné produkty a služby
  • investovať do IT technológií, aby sa ušetrili zdroje a úspory nákladov sa preniesli na klientov
  • podporovať a stimulovať udržateľné poistné iniciatívy a riziká
  • podporovať a udržiavať blahobyt a blaho zamestnancov
  • budovať a podporovať rôznorodú komunitu zdieľaním našich odborných znalostí a zdrojov
  • podporovať a udržiavať etické obchodné a kooperačné praktiky.

Cieľové trhy

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti väčšiny členov nášho tímu so slovenským poistným trhom sa zameriavame primárne na podnikateľskú komunitu Slovenskej republiky, okrem ktorej sa zameriavame aj na rezidenčnú komunitu Slovenskej republiky, ako aj na podnikateľské a rezidenčné komunity Českej republiky.