Kontakt

Body

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Slovenská republika

Kancelária Prešov

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Slovenská 65, 1. poschodie
080 01 Prešov
Slovenská republika

Dominika Čechová – obchodná manažérka pre východné Slovensko

+421 905 618 717 | dominika.cechova@premium-ic.sk

František Sebestyén – obchodný manažér pre východné Slovensko

+421 905 905 878 | frantisek.sebestyen@premium-ic.sk

Eva Plavnická  – produktová manažérka

+421 908 725 705 | eva.plavnicka@premium-ic.sk

Kancelária Banská Bystrica

PREMIUM Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
budova INTERPOLIS, 8. poschodie
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Martin Zummer – obchodný manažér pre stredné Slovensko

+421 918 619 999 | martin.zummer@premium-ic.sk

Veronika Leštáková – obchodná manažérka pre stredné Slovensko

+421 917 752 377 | veronika.lestakova@premium-ic.sk

Kontakt na zriaďovateľa:

PREMIUM Insurance Company Limited
Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St Julian's, Malta
Maltská republika / Malta
Telefón: +356 2743 6772
E-mail: insurance@premium-ic.sk

Compliance a riadenie rizík

Elaine Calleja – vedúca úseku compliance a riadenia rizík

+35 679 001 834elaine.calleja@premium-ic.sk