Zrušenie 5. stupňa EMS pre PREMIOVÉ Bývanie

Dátum
12 mar 2024
S účinnosťou od 6. 3. 2024 sa v prípade škodových udalostí spôsobených zemetrasením ruší 5. stupeň EMS aj pre našich klientov, ktorí si poistenie PREMIOVÉ Bývanie uzatvorili pred 15. 1. 2024.
Body

Znamená to, že sa pojem „zemetrasenie“ vykladá ako pohyby zemskej kôry vyvolané otrasmi zemského povrchu, ktoré spôsobili škody aj na ďalších stavbách podobnej odolnosti v bezprostrednom okolí miesta poistenia (v zmysle osobitných poistných podmienok).

poistenie nehnuteľností domácností - budova, byt, dom, stavba, garáž, stavba, neživotné poistenie

Upozornenie: s výnimkou uvedenej definície pojmu zemetrasenie zostáva rozsah poistného krytia, výluky z poistného krytia, ako aj všetky ostatné ustanovenia dotknutých poistných zmlúv uzatvorených pred 15. 1. 2024, príslušných všeobecných poistných podmienok a zmluvných dojednaní, nezmenené.

Podrobné informácie nájdete TU