Aj rok 2023 so zlatým certifikátom dôveryhodnej spoločnosti

Dátum
20 mar 2024
Získali sme hodnotenie „SPOĽAHLIVÉHO PARTNERA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2023“
Body

Aj v roku 2023 potvrdzujeme výsledok hodnotenia spoľahlivosti v plnení obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania. Teší nás toto hodnotenie a zároveň zaväzuje plniť správne nastavené očakávania v tomto rýchlo meniacom sa svete.

Ešte dodáme, že toto hodnotenie získalo v roku 2023 len 18,2 % z 12 260 dodávateľov verejných zákaziek.

Ďakujeme za vašu dôveru

Mojmír Vedej - predseda predstavenstva

Zlatý certifikát dôveryhodnej spoločnosti 2023. Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní 2023 certifikát