Novinky v PREMIUM poisťovni 👇

Dátum
26 feb 2024
V rámci produktu PREMIOVÉ BÝVANIE sme pre klientov pripravili jedinečné online riešenie, ktoré umožňuje úpravu poistenia podľa neustále sa vyvíjajúcich individuálnych potrieb klientov a zároveň rozširujeme poistné krytie produktu.
Body

📌 Online riešenie umožňuje kedykoľvek uskutočniť technickú zmenu v poistnej zmluve ako je navýšenie poistnej sumy, aktualizácia predmetov poistenia, či zmena franšízy. Netechnické zmeny v podobe zmeny adresy poistníka, či poisteného a zmeny kontaktných údajov je odteraz možné vykonať elektronicky, za pár minút, bez zmeny čísla existujúcej poistnej zmluvy prostredníctvom PREMIUM Portálu. Všetky zmeny môžu byť vykonané na platnej poistnej zmluve, na ktorej nie je evidované dlžné poistné.

Zmena poistnej zmluvy online

📌 V súvislosti s novinkou v PREMIOVOM Bývaní sme rozšírili poistné krytie o náklady na opravu náhrobného kameňa, doplnili riziko voľne žijúce živočíchy a v prospech klientov upravili definíciu rizika zemetrasenie, kde sme zrušili podmienku 5. stupňa EMS pri zemetrasení, v neposlednom rade sme upresnili podmienky krytia pre fotovoltiku.

👇 Viac sa o tomto produkte dozviete TU.

Príspevok na LinkedIn